TRANSFORMATIE MILITAIR FORT SARDINIË

TRANSFORMATIE MILITAIR FORT SARDINIË

_Capo d’Orso, Sardegna, Italy

De restanten van het Sardijnse fort op Capo d’Orso vormen de basis voor een nieuw hedendaags militair museum. Het fort beschermde ooit de wateren aan de noordzijde van het Italiaanse eiland. Op dit moment zijn enkel nog ruïnes over. De bouwsels zijn een overblijfsel van een gewelddadige geschiedenis. Het is een plek van verhalen, botsende culturen en een grillig landschap.

Foreshore deed een ontwerpvoorstel voor het museum. Het ontwerp streeft naar dynamiek in ontwerp en gebruik. Het klassieke en passieve model van een museum wordt vervangen door een actieve variant. Niet alleen bezoekers, maar ook lokale bewoners zijn welkom. Terwijl het éne gedeelte als expositie dient, functioneert een ander gedeelte van het fort als boerderij of productieplaats.

Inclusief hergebruik van het fort en het landschap staat centraal. De nieuwe architectuur beschouwt elke ruïne als waardevol relikwie. De bouwsels waarvan de originele ruimtes te ervaren zijn, worden ingezet voor het museum. Ze zijn te herkennen aan de nieuwe gouden kap. Andere ruimtes staan ten dienste van het landschap en lokale bewoners. Ze worden ingezet als functionele buitenruimte waarin men moestuinen, kurkbomen en kleinvee tegen kan komen .