ONDERZOEK CULTUURHISTORIE LOOSDRECHTSE PLASSEN

ONDERZOEK CULTUURHISTORIE LOOSDRECHTSE PLASSEN
Natuurontwikkeling in loosdrecht

Loosdrecht, Nederland

We staan in de Oostelijke Vechtplassen (waar de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken). Een paradijselijke gebied met een legio aan mythes, unieke plekken en een fantastische geschiedenis. Foreshore deed onderzoek naar potentiële ontwikkelingen op het snijvlak van natuur, toerisme en lokale krachten. In de vorm van een ontwerpend onderzoek zijn kansen in woord en beeld en gepresenteerd als nieuwe iconen van de Oostelijke Vechtplassen.

EERVOLLE VERMELDING – JURYPRIJS

De doelstelling van het onderzoek is de lokale krachten – van nu, uit het verleden of uit de toekomst – te benoemen en om te buigen naar toekomstige ontwikkelscenario’s rondom Loosdrecht. Ze vormen een inclusief pakket aan verhalen, historie, cultuur, natuur en toerisme die een oorsprong vinden in het gebied. Op basis van deze inventarisatie zijn nieuwe iconen ontworpen; in de vorm van een ruimtelijke ontwikkeling, interventie in het landschap, een nieuwe lokale functie of een unieke activiteit. Ze creëren een dekkend netwerk in het gebied waar het pad van natuur, toerisme en lokaliteit elkaar kruisen. We zien deze spreiding – van iconen – als voornaamste middel het gebied de diepgang te geven die het verdient. 

Ontwikkelingskaarten op het gebied van natuur, landschap, toerisme.

Het ontwerpend onderzoek is gepresenteerd aan de hand van een bordspel. Het nodigt iedereen uit en creëert toegankelijkheid, draagvlak en enthousiasme. Het prikkelt de ideevorming en daagt overheden, natuurbeschermers, ondernemers en inwoners uit na te denken over mogelijke ontwikkelingen rondom de Oostelijke Vechtplassen. Het spel zit vol met aanleidingen, ontdekkingen en ondernemerskansen. In onze ogen een prototype voor een inclusieve gebiedsontwikkeling. Tegenstrijdige ambities van bijvoorbeeld natuurbescherming en ontwikkelingen in toerisme, worden op deze manier spelenderwijs tot een samenhangend geheel gevormd.