BARGERVEEN GEBIEDSVISIE

BARGERVEEN GEBIEDSVISIE

_Drenthe, Nederland

Het Bargerveen vormt een zeldzaam hoogveengebied in Nederland. Onder andere staatsbosbeheer, provincie Drenthe en de Rijksoverheid zetten gezamenlijk in op het behoud van dit gebied. Nieuwe waterbuffers worden aangelegd en moeten verdroging tegengaan en hoogveenvorming stimuleren. Maar hoe kan dit landschap in de toekomst worden benut? Kan het opengesteld worden voor menselijk gebruik? Foreshore schreef en visualiseerde een cultivatieconcept: De Positieve Uitstoot.

geografische aanduiding van het Burgerveen en andere hoogveengebieden in Nederland

natuurinclusieve analyse van het gebied

De relatie tussen het Bargerveen en de mens staat in dit voorstel op een positieve manier centraal. De rauwe cultivatie bracht het gebied karakter: het inklinken, de lokken, machines en brandend veen voor de boekweit. Het vormt een uniek ecosysteem waarin de mens ooit drastisch ingreep. Foreshore stelt voor het Bargerveen opnieuw te ontginnen.

We laten de mens het Bargerveen ‘cultiveren’ met nieuwe werktuigen: een set van innovatieve functies die als machinale objecten in het gebied verrijzen. Deze ‘nieuwe jaknikkers’ krijgen een verhalende vormtaal die in contrast staat met de zachte flora en fauna. De werktuigen herbergen nieuwe functies als aquaponics, welness, kleinschalige paladicultuur, apicultuur en recreatief gebruik. Zij zorgen voor een ‘positieve uitstoot’ van productie, recreatie en participatie. Door deze gelaagdheid in gebruik is het mogelijk voor ondernemers, publiek én bewoners het Bargerveen optimaal te beleven en benutten. Het resultaat is een iconisch werklandschap waar machinerie en habitat elkaar bestuift.

Een voorbeeld van een interventie waarbij men en natuur in harmonie opereren.

Een voorbeeld van architectuur die natuurbescherming en actief menselijk gebruik mogelijk maakt