EINDHOVEN 2050

EINDHOVEN 2050

Een verbeelding van utopische vooruitstrevende zienswijzes voor de stad Eindhoven in 2050. Hoe ziet Eindhoven er in 2050 uit? Welke rol speelt het water? Hoe gaan we om met informatie? En welke doelgroepen worden belangrijk? Vijf vooraf bepaalde criteria; mobiliteit, water, wonen, licht en groen, zijn door studenten van de academie voor architectuur en stedenbouw te Tilburg uitgedacht voor het project EINDHOVEN 2050. Elk thema is door afzonderlijke groepen studenten uitgedacht en opgewerkt tot toekomstige stadsvisie. Aan Foreshore de vraag deze afzonderlijke thema’s te bundelen tot een esthetisch prikkelend geheel dat tentoongesteld wordt op de Dutch Design Week te Eindhoven.

Een goed plan spreekt tot de verbeelding. Niet alleen voor vakdeskundigen, ook voor betrokkenen en geïnteresseerden. Locatie, uitstraling en interactie met bezoeker wordt middels het vloerkleed opgezocht en door de cirkelvorm met een doorsnede van ruim 8 meter is het stedelijk weefsel voor iedereen die het kleed bewandelt goed zichtbaar. Dit project is tot stand gekomen in samenwerking mat Fontys MA+U, FUR, Stadslab en de gemeente Eindhoven.