ONTWERPSTUDIO VOOR EEN NATUURINCLUSIEVE LEEFOMGEVING

De interactie tussen mens en natuur is de basis in ons werk

Betrek ons bij een ruimtelijke vraagstuk, lokale ontwikkeling of idee en wij (her)ontwerpen het plan met een focus op wisselwerking tussen natuur, ruimtelijke interventies en de mens. Hoe mooi is dat!

Neem een kijkje bij onze projecten.

Het ecosysteem is altijd het uitgangspunt.

Mens en natuur hoeven elkaar niet tegen te werken, ze hebben elkaar zoveel te bieden. Ons doel? Onze – menselijke – leefomgeving waardevermeerderend verweven met reeds bestaande of nieuwe ecosystemen.

We denken systematisch, in kringlopen.

Met een groene en inclusieve focus ontwerpen we ruimtelijke interventies. Onderzoek en analyse zijn vaste waardes in ons ontwerpproces. Elke vraag benaderen we met een cyclische bril.